"Mekanisme" til varetagelse af upartiskhed

DBI Certification A/S arbejder med certificering inden for det brand- og sikringstekniske område med primær fokus på produktcertificering og KLS-certificering af installationsvirksomheder i Danmark.


På produktcertificeringsområdet omfatter dette både etableringen af frivillige certificeringsordninger med baggrund i specificerede specifikationer og ordninger, som skal understøtte producenternes behov for at rat-mærke/CE-mærke deres produkter.

Grundlaget for akkrediteringen er EN ISO/IEC 17065:2012, hvor der i afsnit 5.2 henvises til etablering af ”mekanisme til varetagelse af upartiskhed”.

På KLS-certificeringsområdet er grundlaget godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet . Bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2014.

I stedet for at etablere en mekanisme for hvert certificeringsområde vil en bred sammensat ”mekanisme” med tværfaglige kompetencer kunne håndtere de relevante certificeringsområder.

Se medlemmerne af udvalget og læs mere om mekanismens formål.

Ledelsens erklæring om upartiskhed.