Organisation


DBI Certification A/S er et datterselskab under DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og ledes af en daglig leder. Denne refererer til Direktøren, som er under bemyndigelse fra bestyrelsen.

Kontakt en medarbejder i DBI Certification