Certificeringsordning for brandrådgivere

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 og den nye certificeringsordning for brandrådgivere officielt i kraft. Dermed påbegyndes udfasningen af den tekniske byggesagsbehandling og statikken (beregning af bærende konstruktioner) fra de kommunale myndigheder og erstattes af en ny certificeringsordning. Det betyder, at brandrådgivere fremover skal certificeres og således dokumentere og kvittere for, at de valgte løsninger lever op til reglerne i Bygningsreglement 2018.

Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold.

DBI Certification A/S som certificeringsorgan

DBI Certification A/S ønsker at sikre et højt kvalitetsniveau af de certificerede brandrådgivere og bidrage til et højt brandsikkerhedsniveau i Danmark. Som certificeringshus er DBI Certification A/S vant til at holde fokus på uvildighed og arbejde under akkreditering og har ansøgt DANAK om at blive akkrediteret til at certificere brandrådgivere i den nye certificeringsordning.

DBI Certification A/S forventer at have færdiggjort akkrediteringsprocessen og være klar til at certificere efter sommerferien 2018, men kan allerede nu modtage ansøgninger om certificering.

Kvalifikations- og kompetencekrav for alle brandklasser
For at bestemme en bygnings kompleksitet indeholder den nye certificeringsordning fire brandklasser og fire risikoklasser, som afgør, hvilke løsninger der skal anvendes ved det enkelte byggeri. Brandrådgiveren skal kunne dokumentere kvalifikationer* og kompetencer*, der svarer til bygningens brandklasse.

*Kvalifikationer = påvist uddannelse, træning og arbejdserfaring (kilde: ISO 17024)
*Kompetencer = evne til at anvende viden og færdigheder til at nå tilsigtede resultater (kilde: ISO 17024)

Brandklasse 1:
 • Ingen specielle krav

Brandklasse 2:
 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point
 • Dokumentere viden om inden for brandforhold og brandsikring, bl.a. i form af uddannelsesbeviser, diplomer mv.
 • Dokumentere kompetencer for anvendelse af Bygningsreglementets brandkapitler i form af en test
 • Dokumentere 2 års erfaring med design og projektering fra byggebranchen inden for de seneste 5 år

Brandklasse 3 og 4:
 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
 • Dokumentere 3 års erfaring inden for de seneste 6 år med anvendelse af kvalifikationer, der er omfattet af byggetekniske forhold, brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
 • Dokumentere kompetencer ved indsendelse af et projekt til bedømmelse (mindst i brandklasse 3 og i risikoklasse 3)

Tredjepartskontrol (hvis du er certificeret til brandklasse 3 og 4):
 • Certifikat for brandklasse 3 og 4
 • Dokumentere 4 års erfaring inden for de seneste 7 år
 • Virke som kontrollerende på et projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4


Tredjepartskontrol (hvis du ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4):
 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
 • Dokumentere 7 års erfaring med brandrådgivning inden for de seneste 12 år
 • Indsendelse af et projekt til bedømmelse (mindst i brandklasse 4 og i risikoklasse 3)

Læs mere om krav og læringsmål i:
Hvis du vil vide mere om certificeringsprocessen, er du velkommen til at kontakte direktør for DBI Certification A/S, Anders Frost-Jensen på tlf.: 20 25 65 52 eller e-mail: afj@brandogsikring.dk.